کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی نونهالان پسر اصفهان

تصاویر کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی نونهالان پسر اصفهان در سال ۱۳۹۸