کسب مقام سوم تیم نونهالان در اولین حضور در مسابقات لیگ استان اصفهان