راهیابی ۲۱ نفر از بازیکنان باشگاه بسکتبال گلنور به جمع تیم های منتخب استان اصفهان