کسب مقام سوم تیم جوانان گلنور در مسابقات لیگ شهرستان اصفهان

ثبت نام در آکادمی