حضور لیگ دسته یک بسکتبال گلنور اصفهان در مسابقات کشور