قهرمانی تیم مینی بسکتبال گلنور در مسابقات سوپر کاپ استان اصفهان