لیست تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره ششم جام جهانی اعلام شد