آرن داوودی

اسفند 2, 1397

آرن داوودی از تیم ملی خداحافظی کرد

آرن داوودی بازیکن با سابقه تیم ملی بسکتبال کشورمان بعد از بازی با ژاپن از دنیای بسکتبال خداحافظی کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، آرن […]