تغدیه

اسفند 17, 1397

تغذیه ورزشی ومصرف صحیح غذا و نوشیدنی در بسکتبال

تغذیه ورزشی علمی است تخصصی که به مطالعه تغذیه و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی می پردازد.بر همگان روشن است که مصرف صحیح غذا و نوشیدنی […]
اسفند 8, 1397

نکات تغذیه ای ورزشکاران قبل از رقابت

تغذیه مناسب قبل از رقابت های ورزشی دو هدف عمده را دنبال می کند: ۱- پیشگیری از گرسنگی حین و قبل از رقابت ۲- حفظ سطح […]