سجاد شاهین

بهمن 29, 1397

سجاد شاهین بازیکن تیم بسکتبال گلنور به عنوان قهرمان مسابقات پرتاب آزاد در کشور

سجاد شاهین بازیکن تیم مینی بسکتبال گلنور قهرمان مسابقات پرتاب آزاد کاله کاپ شد به گزارش سایت گلنور سجاد شاهین بازیکن خوب تیم مینی بسکتبال گلنور […]