سپاهان توزیع

خرداد 15, 1398

برگزاری دیدار دوستانه تیمهای مینی بسکتبال گلنور و سپاهان توزیع

به گزارش سایت رسمی باشگاه گلنور در روز پنجشنبه دیدار دوستانه ای بین تیم های مینی بسکتبال گلنور و سپاهان توزیع برگزار شد. در این دیدار […]
اسفند 25, 1397

مساله این است: نتیجه مسابقه یا آینده نگری؟

تابلو امتیازات عدد ۹۰ -۱۴ به سود تیم خوب سپاهان توزیع را نشان می دهد، نتیجه ای سنگین و ناامیدکننده که در نگاه اول بازی ضعیف […]