نکات مهم

اسفند 8, 1397

نکات تغذیه ای ورزشکاران قبل از رقابت

تغذیه مناسب قبل از رقابت های ورزشی دو هدف عمده را دنبال می کند: ۱- پیشگیری از گرسنگی حین و قبل از رقابت ۲- حفظ سطح […]