هیات خمینی شهر

اردیبهشت 21, 1396

برگزاری جشنواره میکرو بسکتبال در شهرستان خمینی شهر

برگزاری مشترک جشنواره میکرو بسکتبال با همکاری هیات بسکتبال خمینی شهر   به گزارش سایت باشگاه گلنور اولین جشنواره میکرو بسکتبال در سال ۱۳۹۶ با همکاری […]