وزیر ورزش

اسفند 1, 1397

وزیر ورزش در اردوى تیم ملى بسکتبال

وزیر ورزش یک روز پیش از دیدار با ژاپن در اردوى تیم ملى بسکتبال حاضر شد.  مسعود سلطانى فر، وزیر ورزش که طبق برنامه اعلام شده […]