پلی آف

اسفند 7, 1397

دیدار تیم مینی بسکتبال گلنور با تیم صنایع سنگ

در این هفته و در مرحله پلی آف مسابقات اصفهان بازی بعدی تیم مینی مشخص شد تیم مینی بسکتبال گلنور در مرحله پلی آف مسابقات اصفهان […]